Home /

Dairi Upah Haji Online

Syarat Wajib Sebagai Seorang Wakil Upah Haji.

December 28, 2015
Syarat-syarat wajib untuk menjadi wakil atau mengambil upah menunaikan haji orang lain ialah:- 1. Orang itu telah pun menunaikan…

Bagaimana Tiga orang Masuk Syurga Melalui Satu Haji

December 28, 2015
Abir RA meriwayatkan, “Sesungguhnya Allah s.w.t. menyebabkan tiga orang masuk syurga melalui satu haji, orang yang telah meninggal…

Apakah Pengertian Badal/Upah Haji?

December 26, 2015
Upah Haji ialah mengupah seorang yang telahpun menunaikan Haji dirinya sendiri, untuk melakukan Haji untuk orang lain pula. Orang…

Dalil Mengenai Upah Haji

December 26, 2015
Barangsiapa yang mampu menyambut panggilan haji, kemudian kerana sakit atau lanjut usia tidak dapat melaksanakannya, maka dia diharuskan…

Soal Jawab Mengenai Upah Haji

December 26, 2015
1. Apakah hukum menghajikan orang yang telah meninggal dunia? Jika orang yang telah meninggal dunia itu belum mengerjakan haji sedang…

Jenis-Jenis Haji dan DAM

December 22, 2015
Jenis-Jenis Haji Haji Tammatuk Haji tammatuk ialah melakukan umrah terlebih dahulu pada musim haji, kemudian melaksanakan ibadah…

Pensyariatan Haji Yang Anda Wajib Tahu

December 12, 2015
Haji adalah merupakan salah satu dari hukum Islam ke-lima yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, lelaki dan perempuan apabila…

Hukum Badal Upah Haji Bagi Yang Sudah Meninggal

December 10, 2015
Apabila haji telah wajib kepada seseorang (karena sudah mampu) tetapi dia melewatkan perlaksanaannya dan tidak menunaikannya sehingga…

Golongan Yang Perlu Upah Haji Dan Orang Yang Layak Mengerjakannya

June 20, 2015
Golongan yang perlu Badal Haji / Upah Haji Orang yang mempunyai cukup syarat wajib haji, tetapi tidak dapat mengerjakan hajinya…

Ganjaran Upah Haji Disisi Allah

June 18, 2015
Pengertian Badal Haji (berhaji untuk orang lain) Badal Haji adalah sebuah istilah yang dikenal dalam fiqh Islam. Istilah yang lebih…

Syarat – Syarat Berkemampuan Mengerjakan Haji

May 16, 2015
Syarat-syarat berkemampuan mengerjakan Haji Ianya terbahagi kepada dua; Berkuasa dengan sendiri Berkuasa dengan bantuan orang lain.…

Syarat dan Hikmah Upah Haji

May 14, 2015
Ramai yang tak tahu syarat dan hikmah upah haji. Maka kami disini dengan berbesar hati untuk kongsikan kepada anda semua dengan…

3 Syarat Membolehkan Upah Haji

May 8, 2015
Para ulama menjelaskan bahawa ada tiga syarat boleh membadalkan haji Orang yang membadalkan adalah orang yang telah berhaji sebelumnya.…